Лични данни

Декларация за събиране, обработка и съхранение на лични данни 

Уайт системс ООД обработва личната информация в съответствие с Общия регламент за защита на данните/ Регламент (ЕС) 2016/679. В качеството си на Администратор на лични данни ние обработваме лични данни дотолкова, доколкото са необходими за целите, за които ги събираме. Ние сме взели необходимите технически и организационни мерки за защита на поверените ни лични данни. С оглед на  максималната защита на лични данни се създаде настоящата декларация. Тази декларация съдържа информация относно обема, обхвата, целта на събиране, начина на обработка и съхранение на Вашите лични данни в онлайн магазина amisega.amisega.net, както и Вашите права относно възможността да влияете на изброените процеси.

 1. Данни за администратора:

Уайт системс ООД, гр. Стара Загора, ул."Неофит Рилски" 3, ЕИК:115317751
Данни за връзка:  гр.Стара Загора, бул."Христо Ботев" 47 тел. +359 888934057 e-mail:
amisega@amisega.net

 1. Видове лични данни

Видовете лични данни, които се събират, обработват и съхраняват:

 • Имена – с цел да се удостовери еднозначно получателят на стоките/услугите и съобщенията
 • Телефон – с цел да има бърза комуникация с потребителя, в случай на проблеми при доставката
 • Адрес – с цел потребителят да получи стоките на желано от него място
 • E-mail адрес – с цел изпращане на административни съобщения във връзка с направената поръчка или допълнителни документи, удостоверяващи неговата покупка. При изрично съгласие също така за осъществяване на маркетингови активности и получаване на търговски съобщения
 1. Цели

Събират лични данни с две конкретни цели:

 • Осъществяване на търговска сделка. Всеки потребител предоставя своите лични данни, за да сключи сделка от разстояние. Във връзка с това, той може да получи следните административни съобщения на посочения от него e-mail адрес:
  1. За успешна поръчка
  2. За начало на обработката на поръчката
  3. За изпращане с куриер или отказ на поръчката
 • Маркетингови активности. Всеки потребител на може да бъде обект на търговски и рекламни съобщения, персонално адресирани до него или като част от по-широка целева група.

Основание за това е изрично съгласие на потребителя да получава търговски и рекламни съобщения, декларирано със специална отметка в електронните формуляри, където се събират неговите лични данни за тези цели. 

 1. Информация, изменение и изтриване на лични данни

Вие можете по всяко време да отправите до нас запитване в писмена форма относно това кои от Вашите лични данни използваме, съхраняваме и обработваме. В отговор на такова запитване ние ще Ви изпратим необходимата информация и ще уважим всяко Ваше желание за изменение, поправка или изтриване на Вашите лични данни.

 1. Разкриване на данни

Във връзка с дейността и законовите задължения на Администратора,  данните на потребителите могат да бъдат разкривани на следните субекти:

 1. Институции - всички данни, свързани с първичните счтоводни документи (фактура и разписка от лицензиран пощенски оператор), необходими за осъществяване на сделка
 2. Куриер - лични данни (имена, адрес, телефон) се предоставят на куриерската фирма с цел осъществяване на доставката
 3. Банка - в единични случаи, при връщане на стоки от потребителя, се осъществява банков превод да възстановяване на сумата от покупката. С банковата институция се споделят имена и IBAN на потребителя
 4. Лични данни могат да бъдат предоставяни на разследващи органи (МВР, прокуратура и др.) след предоставяне на законови основания за това

Извън по-горните случаи, данни на трети страни и субекти няма да се предоставят.

 1. Бисквитки ( Cookies )

В някои секции на нашия Интернет сайт използваме бисквитки, за да наблюдаваме предпочитанията на нашите посетители да  улесним престоя Ви в нашия сайт и да можем да внасяме съответните корекции и подобрения. Бисквитките не представляват каквато и да било заплаха за Вашия компютър. Бисквитките представляват алфанумерични идентификатори, които ние прехвърляме на твърдия диск на Вашия компютър, което помага на нашите сървъри да разпознаят Вашия компютър, когато ни посетите отново, за да ви бъде по-лесно да навигирате из нашия Интернет сайт и да можете да оползотворите максимално посещението си. В менюто Помощ на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който Вашият браузър приема или отхвърля нови бисквитки или начинът, по който Вашият браузър Ви съобщава кога получавате нова бисквитка, без значение кое счетете за по-удачно.

 1. Сигурност на данните

Ние използваме съответните технически и организационни средства, за да защитим вашите данни от злоупотреба, загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване. Мерките ни за сигурност се изпитват и подобряват непрекъснато съгласно техническия прогрес и организационните възможности.